Vår affärsidé

Trenads affärsidé är att bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn – från idé till färdig byggnad. Tjänsterna är allt från byggservice till ny & ombyggnad. Vår specialitet är att utföra arbeten under pågående verksamhet.
Tjänsterna utmärks av hög servicegrad – våra kunders höga krav på flexibilitet, anpassning, miljövänlighet och servicenivå.

Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har cirka 800 medlemsföretag och tillsammans med Södertälje och Gotland uppgår antalet medlemmar till ca 950 medlemsföretag. Stockholms Byggmästareförening är en mötesplats för alla byggföretag, små som stora, och skapar möjligheter för medlemmarna att utvecklas genom att träffa andra byggare, beställare, beslutsfattare och myndigheter.

Läs mer om Stockholms Byggmästareförening

Vi har medlemskap i Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med cirka 3 200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. I sådant syfte har förbundet särskilt att driva för medlemsföretagen gemensamma frågor samt att verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden.

Verksamheten sköts av Sveriges Byggindustrier Service AB, genom 25 lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm.

Läs mer om Sveriges Byggindustrier