Att leverera kvalitet är en självklarhet

Vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete skall ständigt förbättras genom förebyggande riskanalyser och uppföljning.

Kvalitetspolicy

Trenad skall ha nöjda återkommande kunder genom att:

  • Ha hög servicenivå
  • Leverera med högsta finish
  • Ha noggrann planering
  • Öppen dialog
  • Vara ansvarstänkande
  • Ha stor yrkesskicklighet hos alla inblandade

Vi är certifierade enligt Byggbranschens kvalitetssystem – BF9K

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag byggbranschen.

Läs mer om vad certifieringen innebär.

Vi värnar om miljön

Vår miljöpolicy har som utgångspunkt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera avfall minskar dagligen. Som kund hos oss ska du alltid kunna känna dig säker på att vi gör vårt yttersta för att värna om miljön.

Miljöpolicy

Trenad skall i största möjliga mån arbeta med material och produkter som går att återvinna och som inte är skadliga för miljön eller våra anställda. Vi skall tillämpa kretsloppstänkande och ha låg resursförbrukning.

Vi förstå vikten av en trivsam och säker arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy grundar sig i att alla medarbetare ska trivas på jobbet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag.

Arbetsmiljöpolicy

Trenad skall lägga en stor vikt på att alla anställda har en god arbetsmiljö.

  • Arbetskläder och skyddsutrustning skall vara av hög standard och i gott skick
  • Arbetsplatser skall vara stressfria
  • Vi skall bemöta varandra med respekt
  • Vi skall använda produkter och metoder som är arbetsmiljövänliga